COLLABORATE 14 – SHOUG Forum 上海ORACLE用户组2014年高峰论坛报名

COLLABORATE 14 – SHOUG Forum 上海ORACLE用户组2014年高峰论坛报名

本次活动由ORACLE ACS高级服务部门与 SHOUG 上海ORACLE用户组合办,

具体活动日期为   2014年6月7日 下午 13:30 ~ 18:00

具体活动地址为  上海市浦东大道535号 裕景大饭店内。

 

 

报名成功后,我们会在会议确定召开前10天将确认出席邮件发送给您,所以请确保在报名时输入正确的企业邮箱地址。

本次活动报名地址http://1drv.ms/1hA7zam

 

本次COLLABORATE 14 – SHOUG Forum的微信群二维码:
OACS

 

SHOUG-LOGO-246×98

Leave a Reply